Tư vấn luật hình sự

blog-grid1
Tội cướp, cưỡng đoạt tài sản
05/01/2018
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Tội hiếp dâm – cưỡng dâm – dâm ô với trẻ em
05/01/2018
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
05/01/2018
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Tội trộm cắp tài sản
05/01/2018
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Tội cố ý gây thương tích
05/01/2018
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Cách bảo lãnh tại ngoại
28/12/2017
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Thủ tục kháng cáo bản án
28/12/2017
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Các tội về ma túy
28/12/2017
Luật sư hình sự của Công ty luật Nguyễn Lê vấn pháp luật hình sự, bảo vệ thân chủ trong quá trình điều tra, bào chữa cho thân chủ tại tòa án. Khách có nhu cầ...
blog-grid1
Đe dọa giết người, giết người
28/12/2017
Đe dọa giết người, giết người