Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp
Tranh chấp giữa các thành viên HĐQT

sep-gian14309

Trong quá trình hoạt động, những người lãnh đạo trong một doanh nghiệp không thể tránh khỏi những mâu thuẫn về quan điểm. Những mâu thuẫn nhỏ có thể trở thành những tranh chấp lớn và có thể gây những ảnh hưởng không tốt đến quá trình phát triển của doanh nghiệp đó. Nguồn gốc phát sinh tranh chấp có thể bắt nguồn từ việc góp vốn; mua bán- chuyển nhượng phần vốn góp; mâu thuẫn về việc chấp hành và thực hiện Điều lệ của công ty. Cách giải quyết tốt nhất cho vấn đề này là được hòa giải kịp thời của một bên thứ ba. Hướng giải quyết này sẽ làm giảm thời gian chi phí và cả tổn thất về tài sản đối vơi một doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xử lý được cần phải có một bên thứ ba có kinh nghiệm và am hiểu rõ luật pháp về doanh nghiệp. Với kinh nghiệm nhiều năm đồng hành cùng doanh nghiệp, Chúng tôi- Công ty Luật Nguyễn Lê sẽ cung cấp dịch vụ hỗ trợ tư vấn và giải quyết mọi vấn đề mâu thuẫn phát sinh trong hoạt động của một doanh nghiệp. Nếu được sự can thiệp kịp thời của chúng tôi, Quý khách hàng sẽ giải quyết được vấn đề một cách nhanh chóng và triệt để, với thời gian tối thiểu và lợi ích đạt được tối đa.