Dịch vụ nhà đất

Dịch vụ nhà đất
Thủ tục đăng bộ

Các loại giấy tờ cần thiết như sau:

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

- Biên lai nộp thuế nhà đất

- Biên bản xác định ranh giới mốc giới thửa đất

- Giấy xác nhận hạng đất đối với đất nông nghiệp

- Chứng từ nộp tiền thuế đất (trường hợp được thuê đất )

- Văn bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu quy định)

- Văn bản ủy quyền xin cấp giấy (nếu có)

- Bản chính biên bản xách định ranh giới do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên – Môi trường hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập

- Bản chính bản vẽ hiện trạng thửa đất do Trung tâm Kỹ thuật Tài Nguyên – Môi trường hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập

- Bản photocopy hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân của những người có tên trong đơn đăng ký

- Các giấy tờ về đất ở theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 điều 50 của Luật đất đai 2003

- Giấy chứng nhận số nhà (nếu có)

- Bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu quy định)

- Chứng minh thư nhân dân

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận quyền sử dụng đất – quyền sở hữu nhà ở

%%anc%%

- Giấy thỏa thuận cho sử dụng vỉa hè của cơ quan, đơn vị hoặc các chủ hộ gia đình, cá nhân ở mặt tiền (nếu nhà ở trong hẻm, trong kiệt

- Các giấy tờ liên quan đến nhà ở đất ở

- Bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu qui định)

- Tờ khai nộp trước bạ và tiền sử dụng đất

- Bản chính đơn xin cấp giấy chứng nhận QSD đất (Mẫu qui định)

- Văn bản uỷ quyền xin cấp giấy (nếu có, chỉ nộp một bản chính);

- Bản chính biên bản xác định ranh giới do Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên & Môi trường hoặc các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền lập có đầy đủ chữ ký của các thành phần liên quan

- Bản công nhận kết quả trúng đấu giá QSD đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đấu giá QSD đất